Vertrouwenspersoon

Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Voor SVO Deventer`21 zijn dit Ellen Haarman en Eva van Gils.

Wat houdt deze vertrouwenspersoon in?

Na het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de vertrouwenspersoon in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

– Agressie en geweld
– Discriminatie
– Pesten en/of treiteren
– Roddelen en/of negeren
– Verbale of fysieke intimidatie
– Seksuele intimidatie
Zeker in ‘lichte’ gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedrag tentoonspreidt contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger óf helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon

U kunt mailen naar het volgende adres: vertrouwenspersoon@svodeventer21.nl
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Of u kunt bellen met;

Ellen Haarman          06 24424939
Eva van Gils               06 24530928

Ben je 9 jaar of ouder en wil je graag voetballen in een meiden of damesteam? Meld je dan aan!

Vanaf 4 jaar ben je welkom bij de mini`s en de pupillen elftallen van de moederverengingen.

Aanmelden kan via onderstaande emailadressen.

Hierin voetbal je gemengd met jongens. Dit is goed voor de ontwikkeling van het kind op sociaal en lichamelijk gebied. Vanaf 9 jaar is de mogelijkheid om met alleen meiden te voetballen. Dit is niet verplicht.

secretaris@fcrdc.nl
ledenadministratie@sportclubdeventer.nl